GDPR policy.

Anker Design Tshirt-sjappa.no Fredrik Øvrevik

Ankerplassen 14 4077 Hundvåg NorgeNORWAY

Org. ID916814534
Email fredrik@tshirt-sjappa.no
Phone +4740203938

Ansvar

Vi bestemmer hvorfor og hvordan dine personopplysninger blir behandlet.

Vi er er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

 • Personvernrådgiver Vi har en personvernrådgiver. Kontakt Kontaktinformasjonen er: Fredrik Øvrevik Email: fredrik@tshirt-sjappa.no Tlf: +47 4020 3938
 • Mottaker Vi behandler dine personopplysninger i rollen vår som mottaker av personopplysninger.

Vi behandler cookies, email addresse, navn, telefon nummer, adresse for å å gjøre kunde opplevelsen maksimalt bra for våre kunder..

Tidligere Personvernerklæring er ikke tilgjengelig

Ingen tidligere versjoner av vår Personvernerklæring er tilgjengelig.

Endringer

Vi har ingen viktige endringer i vår personvernerklæring.

Når

Vår personvernerklæring er:

 • gjeldende fra: 17.03.2019
 • publisert: 17.03.2019

Hvor og hva

Vår personvernerklæring gjelder:

 • vårt nettsted: https://tshirt-sjappa.no

Hvem sine personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger:

 • om kunder og/eller klienter.

Situasjon

Vi behandler dine personopplysninger i en situasjon som gjelder:

 • tilbud av varer, eller tjenester. Sale of tshirts.
 • en nettbasert virksomhet. Collection of cookies.
 • dine personopplysninger som vi mottar fra deg som vår kunde, eller klient. Tshirt sales.

Hvordan vi samler inn

Vi samler inn dine personopplysninger på følgende måter:

 • elektronisk ved hjelp av et nettsted-skjema. https://tshirt-sjappa.no/kassen/

Kilde

Vi samler inn dine personopplysninger fra følgende kilder:

 • direkte fra deg: Kunde register blir lagret.

Om du må gi personopplysninger

Disse er personopplysningene du

 • har tillatelse til å gi oss, og av din egen fri vilje gir oss (frivillige personopplysninger): For utsjekk i kassen oppgies navn, addresse, telefon nummer og land.

Følge av ikke å gi personopplysninger som er frivillig å gi

Hvis du unnlater å gi oss dine personopplysninger og avgivelsen er frivillig, kan det ha visse følger for deg: Om ikke leverings addresse oppgies kan ikke utsjekk forekomme i kassen.

“ikke-sensitive” og/eller “sensitive” personopplysninger

Vi behandler dine:

 • “ikke sensiitive” personopplysninger.

Rettslig grunn for å behandle “ikke-sensitive” personopplysninger

Vår rettslige grunn for behandling av dine “ikke-sensitive” personopplysninger er:

 • ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler på dette rettslige grunnlaget er: Når kunde kjøper ett produkt trenger vi addresse til kunde, for å levere. For att kunde skal følge post sending, kian de frivillig oppgi telefon nr.

Ingen automatisk profilering

Vi bruker ikke dine personopplysninger til automatisk å analysere aspekter ved din personlighet.

Ingen hel-automatiserte avgjørelser

Vi bruker ikke dine personopplysninger til å automatisere avgjørelser om deg.

 • Lagring avgrensa til føremål Vi begrenser varigheten vi lagrer dine personopplysninger til det som er nødvendig for våre behandlingsformål. Data lagres i kunde database.

Ingen utlevering til mottakere

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til mottakere.

Ingen overføring ut av EU og EØS

Vi overfører ikke dine personopplysninger til:

 • land utenfor EU og EØS, eller
 • en internasjonal organisasjon.

Sikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger:

 • med hensiktsmessige tekniske tiltak,
 • med hensiktsmessige organisatoriske tiltak,
 • med et hensiktsmessige nivå av sikkerhet,
 • mot ikke godkjent behandling,
 • mot ulovlig behandling,
 • mot tilfeldig eller ulovlig tap,
 • mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, og
 • mot tilfeldig eller ulovlig skade. Vår data sikkerhets policy ligger lagret på https://tshirt-sjappa.no/sikkerhets-policy/

Handlinger når sikkerhetsbrudd er oppdaget

Hvis vi har en rimelig grad av sikkerhet for brudd på sikkerheten ved behandlingen av dine personopplysninger, så vil vi:

 • undersøke sikkerhetsbruddet.
 • redusere den umiddelbare risikoen for skade.

Løfte om å oppfylle rettigheter

Du har bestemte rettigheter angående personopplysninger vi samler inn om deg.

Vi oppfyller dine rettigheter og vil behandle dine forespørsler.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Når du har samtykket til behandling av dine personopplysninger, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket.

Rett til tilgang

Du har rett til å få informasjon fra oss om personopplysninger vi har om deg, inkludert:

 • Informasjon om hvilke kategorier personopplysninger vi har eller kontrollerer,
 • hva dine personopplysninger blir brukt til,
 • hvor vi samler inn dine personopplysninger når de ikke samles inn direkte fra deg, og
 • hvem vi utleverer dine personopplysninger til.

På din forespørsel, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger.

Dersom du spør om å få flere kopier av dine personopplysninger, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene.

Rett til retting

Du har rett til å få rettet dine personopplysninger som er uriktige og ufullstendige. Vi retter ufullstendige personopplysninger dersom du gir oss riktig informasjon.

Rett til sletting

Du har rett til å be oss slette dine personopplysninger.

Vi må oppfylle din forespørsel dersom vi behandler dine personopplysninger, og dersom:

 • dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålene for å samle inn personopplysningene;
 • du protesterer mot behandlingen som er basert på vår legitime interesse eller du trekker tilbake ditt samtykke;
 • dine personopplysninger har blitt ulovlig behandlet;
 • dine personopplysninger må bli slettet for å overholde en rettslig forpliktelse.

Vi må ikke oppfylle din forespørsel når dine personopplysninger er nødvendige:

 • for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;
 • for å oppfylle en bindende rettslig forpliktelse;
 • for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål;
 • for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Rett til begrensing

Du har rett til å kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger, dersom:

 • du bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene;
 • behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av dine personopplysninger og istedenfor ber om at bruken av personopplysningene begrenses;
 • vi ikke lenger trenger dine personopplysninge til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav;
 • du protester mot behandling mens vi kontrollerer av om våre berettigede grunner går foran dine.

Rett til å protestere mot direkte markedsføring

Du har rett til å protestere – til enhver tid – mot behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring når behandlingen var basert på vår berettigede interesse.

Dersom den direkte markedsføringen var basert på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket.

Rett til å motta og overføre personopplysninger

Du har rett til:

 • å motta dine personopplysninger som du har gitt til oss, og,
 • å kreve at vi overfører dine personopplysninger (som du har gitt til oss) til en annen organisasjon kun når overføringen er teknisk mulig.

Disse to rettighetene er rettigheter du har dersom:

 • vi behandler dine personopplysninger automatisk,
 • vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på ditt samtykke, og vår behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale du er part i,
 • du har gitt oss dine personopplysninger, og
 • overføringen av dine personopplysninger ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Din rett til å motta dine personopplysninger må ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. Det kan være tilfelle dersom overføring av dine personopplysninger til en annen organisasjon også involverer overføring av personopplysninger om andre personer som ikke har samtykket til en slik overføring.

Kommunikasjon om rettigheter tilgjengelig

Vi inviterer deg til å kommunisere med oss om utøvelse av dine rettigheter vedrørende beskyttelse av dine personopplysninger.

Skriftlige henvendelser

Vi aksepterer kun skriftlige henvendelser da vi ikke kan behandle muntlige henvendelser straks uten først:

 • å forstå innholdet i henvendelsen;
 • å identifisere deg.

Beskriv rett du ønsker å utøve

Din henvendelse bør inneholde en detaljert og nøyaktig beskrivelse av hvilken rettighet du ønsker å utøve.

Identifikasjons-dokument

Du må gi oss en kopi av dine identifikasjons-dokumenter for å bekrefte din identitet, feks:

 • et identitetskort eller
 • et pass.

Dokumentet bør inneholde:

 • et identifikasjonsnummer,
 • utstedelsesland,
 • gyldighetsperiode,
 • ditt navn,
 • din adresse, og
 • din fødselsdato.

Annen informasjon i dokumentet, slik som foto eller personlige kjennetegn, kan fjernes.

Vi vil ikke akseptere andre midler for å bekrefte din identitet.

Hvis du ønsker å foreslå alternativer, vil vi vurdere dem fra sak til sak.

Vår bruk av informasjonen i dine identifikasjons-dokumenter:

 • vil være begrenset til å verifisere din identitet, og
 • vil ikke bli lagret lenger enn for dette formålet.

Hvor sende henvendelser

Du kan sende din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger til:

Svar på henvendelser

Du mottar vårt svar på din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger på:

 • din e-postadresse.

Tid til å svare på henvendelser

Vi underretter deg om vår behandling av din anmodning (at vi utøver dine rettigheter (om beskyttelse av dine personopplysninger) innen:

 • én måned fra mottakelse av din anmodning.

Klag til en tilsynsmyndighet

Du kan klage til tilsynsmyndighetene:

 • der du vanligvis bor i EU og EØS.
 • på ditt arbeidssted i EU eller EØS.
 • på stedet for det angivelige krenkelsen i EU eller EØS.

Tilsynsmyndigheten forutsettes innen rimelig tid å underrette deg om:

 • fremdriften av klagen, og
 • resultatet av klagen.

Instruer en organisasjon til å klage

Du kan instruere en organisasjon til å innlevere klage til en tilsynsmyndighet på dine vegne.

Tilsynsmyndigheten forutsettes innen rimelig tid å underrette deg:

 • om fremdriften av klagen, og
 • resultatet av klagen.

Rettslig prøving

Du kan ta rettslige skritt i EU eller EØS mot:

 • en behandlingsansvarlig,
 • en databehandler, og
 • en tilsynsmyndighet.

Instruer en organisasjon til å utøve din rett

Du kan instruere en organisasjon til å utøve din rett til:

 • å ta rettslige skritt på dine vegne.
 • å utøve din rett til erstatning for skade som følge av brudd på loven om beskyttelse av personopplysninger på dine vegne.

Ingen personverninnstillinger

For tiden er det ikke mulig for deg å velge hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Egen vurdering av sannhet i personvernerklæring Vi vurderer selv sannheten i våre:
  • bekreftelser i denne personvernerklæringen, og
  • uttalelser i denne personvernerklæringen.

Alle ord og uttrykk i denne personvernerklæringen skal ha meningen gitt til dem nedenfor, dersom de ikke er definert annerledes i denne personvernerklæringen.

 • Personopplysninger Med personopplysninger menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»). En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks.:
  • et navn
  • et identifikasjonsnummer
  • lokaliseringsopplysninger
  • en online-identifikator
  • den fysiske persons fysiske identitet
  • den fysiske persons fysiologiske identitet
  • den fysiske persons genetiske identitet
  • den fysiske persons psykiske identitet
  • den fysiske persons økonomiske identitet
  • den fysiske persons kulturelle identitet
  • den fysiske persons sosiale identitet