Sending /Retur av varer.

Retur policy

Eventuelle krav til feiltrykte / skadede / defekte varer må sendes innen 4 uker etter at produktet er mottatt. For pakker tapt i transitt, må alle krav sendes innen 4 uker etter estimert leveringsdato. Krav som anses som en feil fra vår side er dekket på vår bekostning.

Kontakt oss først på vår epost kontakt-oss@anker-design.no, for å avklare skritt videre.

Eventuelle krav til feiltrykte / skadede / defekte varer må sendes innen 4 uker etter at produktet er mottatt. For pakker mistet i transitt, må alle krav sendes innen 4 uker etter estimert leveringsdato. Krav som anses som en feil fra vår side er dekket på vår bekostning.

Hvis du eller dine kunder legger merke til et problem på produktene eller noe annet i bestillingen, vennligst send inn en problemrapport ved å følge instruksjonene i denne videoen:

Returadressen er som standard angitt til Printful-anlegget. Når vi mottar en returnert forsendelse, sendes et automatisk e-postvarsel til deg. Uoppfordret avkastning blir donert til veldedighet etter 4 uker. Hvis Printfuls anlegg ikke brukes som returadresse, vil du bli ansvarlig for eventuelle returnerte forsendelser du mottar.
Årsaker til retur

Feil adresse – Hvis du eller sluttkunden din oppgir en adresse som anses å være utilstrekkelig av kureren, vil forsendelsen bli returnert til vårt anlegg. Du vil være ansvarlig for omkostningskostnader når vi har bekreftet en oppdatert adresse med deg.

Uoppfordret – Forsendelser som ikke blir utbetalt, returneres til vårt anlegg, og du vil være ansvarlig for kostnaden for omladning til deg selv eller din sluttkunde.

Returnert av kunden – Det er best å råde sluttkundene dine til å kontakte deg før du returnerer noen produkter. Vi refunderer ikke bestillinger for kjøperens anger, og størrelsesutveksling skal tilbys på din bekostning og skjønn. En ny ordre, på din bekostning, må plasseres for en oppdatert størrelse hvis du velger å godta eller tilby størrelsesutveksling til sluttkundene dine.

Varsel om EU-forbrukere: I henhold til artikkel 16 (c) i Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2011/83 / EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, kan ikke tilbakekallingsretten gis for levering av varer til forbrukerens spesifikasjoner eller klart tilpasset, forbeholder Tshirt-sjappa seg rettighetene til å nekte avkastning etter eget skjønn.

Vennligst returner varer til Anker Design Ankerplassen 14 4077 Hundvåg Norge.